US Lehi, Utah

SAT
Jan 28
18%
Sunrise
7:41 AM
Sunset
5:40 PM
SUN
Jan 29
18%
Sunrise
7:40 AM
Sunset
5:41 PM
MON
Jan 30
28%
Sunrise
7:39 AM
Sunset
5:43 PM
TUE
Jan 31
07%
Sunrise
7:38 AM
Sunset
5:44 PM
WED
Feb 1
08%
Sunrise
7:37 AM
Sunset
5:45 PM
THU
Feb 2
24%
Sunrise
7:36 AM
Sunset
5:46 PM
FRI
Feb 3
28%
Sunrise
7:35 AM
Sunset
5:48 PM
SAT
Feb 4
26%
Sunrise
7:34 AM
Sunset
5:49 PM
SUN
Feb 5
15%
Sunrise
7:33 AM
Sunset
5:50 PM
MON
Feb 6
10%
Sunrise
7:32 AM
Sunset
5:51 PM
TUE
Feb 7
27%
Sunrise
7:31 AM
Sunset
5:52 PM
WED
Feb 8
46%
Sunrise
7:30 AM
Sunset
5:54 PM
THU
Feb 9
39%
Sunrise
7:29 AM
Sunset
5:55 PM
FRI
Feb 10
35%
Sunrise
7:28 AM
Sunset
5:56 PM
SAT
Feb 11
46%
Sunrise
7:27 AM
Sunset
5:57 PM
SUN
Feb 12
35%
Sunrise
7:25 AM
Sunset
5:58 PM
MON
Feb 13
10%
Sunrise
7:24 AM
Sunset
6:00 PM
TUE
Feb 14
41%
Sunrise
7:23 AM
Sunset
6:01 PM
WED
Feb 15
59%
Sunrise
7:22 AM
Sunset
6:02 PM
THU
Feb 16
74%
Sunrise
7:20 AM
Sunset
6:03 PM
FRI
Feb 17
80%
Sunrise
7:19 AM
Sunset
6:04 PM
SAT
Feb 18
33%
Sunrise
7:18 AM
Sunset
6:06 PM
SUN
Feb 19
45%
Sunrise
7:16 AM
Sunset
6:07 PM
MON
Feb 20
21%
Sunrise
7:15 AM
Sunset
6:08 PM
TUE
Feb 21
36%
Sunrise
7:14 AM
Sunset
6:09 PM
WED
Feb 22
35%
Sunrise
7:12 AM
Sunset
6:10 PM
THU
Feb 23
60%
Sunrise
7:11 AM
Sunset
6:11 PM
FRI
Feb 24
27%
Sunrise
7:10 AM
Sunset
6:13 PM
SAT
Feb 25
49%
Sunrise
7:08 AM
Sunset
6:14 PM
SUN
Feb 26
74%
Sunrise
7:07 AM
Sunset
6:15 PM
WeatherTAB 18 month weather outlook