US Logan, Utah

SAT
Feb 4
37%
Sunrise
7:37 AM
Sunset
5:46 PM
SUN
Feb 5
36%
Sunrise
7:36 AM
Sunset
5:47 PM
MON
Feb 6
30%
Sunrise
7:35 AM
Sunset
5:49 PM
TUE
Feb 7
30%
Sunrise
7:34 AM
Sunset
5:50 PM
WED
Feb 8
36%
Sunrise
7:33 AM
Sunset
5:51 PM
THU
Feb 9
30%
Sunrise
7:31 AM
Sunset
5:52 PM
FRI
Feb 10
19%
Sunrise
7:30 AM
Sunset
5:54 PM
SAT
Feb 11
21%
Sunrise
7:29 AM
Sunset
5:55 PM
SUN
Feb 12
41%
Sunrise
7:28 AM
Sunset
5:56 PM
MON
Feb 13
51%
Sunrise
7:26 AM
Sunset
5:57 PM
TUE
Feb 14
48%
Sunrise
7:25 AM
Sunset
5:59 PM
WED
Feb 15
68%
Sunrise
7:24 AM
Sunset
6:00 PM
THU
Feb 16
80%
Sunrise
7:22 AM
Sunset
6:01 PM
FRI
Feb 17
55%
Sunrise
7:21 AM
Sunset
6:02 PM
SAT
Feb 18
37%
Sunrise
7:20 AM
Sunset
6:04 PM
SUN
Feb 19
50%
Sunrise
7:18 AM
Sunset
6:05 PM
MON
Feb 20
40%
Sunrise
7:17 AM
Sunset
6:06 PM
TUE
Feb 21
39%
Sunrise
7:15 AM
Sunset
6:07 PM
WED
Feb 22
22%
Sunrise
7:14 AM
Sunset
6:09 PM
THU
Feb 23
48%
Sunrise
7:12 AM
Sunset
6:10 PM
FRI
Feb 24
52%
Sunrise
7:11 AM
Sunset
6:11 PM
SAT
Feb 25
52%
Sunrise
7:10 AM
Sunset
6:12 PM
SUN
Feb 26
57%
Sunrise
7:08 AM
Sunset
6:14 PM
MON
Feb 27
48%
Sunrise
7:06 AM
Sunset
6:15 PM
TUE
Feb 28
72%
Sunrise
7:05 AM
Sunset
6:16 PM
WED
Mar 1
68%
Sunrise
7:03 AM
Sunset
6:17 PM
THU
Mar 2
52%
Sunrise
7:02 AM
Sunset
6:18 PM
FRI
Mar 3
47%
Sunrise
7:00 AM
Sunset
6:19 PM
SAT
Mar 4
58%
Sunrise
6:59 AM
Sunset
6:21 PM
SUN
Mar 5
38%
Sunrise
6:57 AM
Sunset
6:22 PM
WeatherTAB 18 month weather outlook